Diyanet İşleri Başkanlığı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması Şartnamesi


AMAÇ
Anayasa’nın 136. Maddesi ile “Toplumu din konusunda aydınlatma” görevi Diyanet İşleri Başkanlığına
verilmiştir. Kurumumuz 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un
7. Maddesi gereğince “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma
ve rehberlik yapma” görevini yerine getirmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı aileye yönelik misyonu ışığında aile kurma, aile olma ve aileyi koruma bağlamında
toplumun bütün katmanlarına yönelik önemli yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu bağlamda Başkanlığımızca
aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Ailemde İyilik Var” temasıyla;
– Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak; sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerimize dair
farkındalık oluşturmak,
– Aile içi iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı
sağlamak,
– Toplumda iyi aile örneklerini ön plana çıkarmak,
– Milli ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde
fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecektir.
KATILIM
Jüri Üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.
eserle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Telif Formunu doldurup göndermeyenlerin
eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
• Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
• Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.


KISA FİLM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI
• Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi en fazla 15 (on beş) dakika ile sınırlıdır.
• Kısa filmlerin sonunda “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı
Logosu” yer alacaktır.
• Kısa filmlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler, eser sahibi
tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez,
ayrıca konuyla ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.
FOTOĞRAF YARIŞMASI
Kategorileri:
• Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı: Bu kategoride akıllı telefon ile çekilen eserler yer alacaktır.
• Tek Mercek Yansıtma (SLR): Bu kategoride profesyonel fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yer
alacaktır.
TEKNİK ŞARTLARI
• Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile
katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli
ve farklı olmalıdır.
• Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren
görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı
yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten
katılımcıya aittir.
• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını sergileyebilir veya
gösterebilir, bu durumda eser sahibi tarafından herhangi bir bedel talep edilmeksizin izin verilmiş
sayılır.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
• Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile
oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu
konuda jürinin kanaati esastır.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840
piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI
• Yarışmaya gönderilen bütün eserler için sahiplerince; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basılı-görsel yayın
ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkının verilmiş
olduğu kabul edilir. Eser sahipleri, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar
gereğince eserlerin çoğaltma işleme, yayma haklarını, free,pay, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep
telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; İşaret, ses ve
görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’nun 15’inci maddesindeki manevi haklarının kullanımı için Diyanet İşleri
Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eserlerin kullanım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı ve eser sahibine ait olacaktır.
• Yarışmaya gönderilen bütün eserler basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde,
düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
• Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin
vermez.
• Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
yarışmacıya aittir.
• Yarışmada başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığınca internet sitesinden ve sosyal medya
hesaplarından duyurulacaktır.
• Yarışma sonucu dereceye giren eserler Diyanet İşleri Başkanlığına ait web sayfasında ve sosyal medya
hesaplarında gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya
hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu
olmayacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jüri
kararları geçerlidir.

ÖDÜLLER (Kısa Film)
Birincilik 15.000 – TL
İkincilik 10.000 – TL
Üçüncülük 5.000 – TL
Mansiyon 1.500 – TL

ÖDÜLLER (Fotoğraf- SLR)
Birincilik 7.500 -TL
İkincilik 5.000 – TL
Üçüncülük 3.000 -TL
Mansiyon 1.500 -TL

ÖDÜLLER (Fotoğraf- Akıllı Telefon)
Birincilik 5.000 -TL
İkincilik 3.500 -TL
Üçüncülük 2.000 -TL
Mansiyon 1.000 -TL

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi 10/04/2019
Seçici Kurul Değerlendirmesi : Nisan/ 2019
Sonuçların Açıklanması : Nisan/ 2019
Ödül Töreni : Başkanlığımızca daha sonra belirlenecektir.
* Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

Ödül Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

İLETİŞİM-SEKRETERYA
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 295 7349 – 6592
E-posta: aile@diyanet.gov.tr
DÜZENLEME KURULU
Pof. Dr. Huriye Martı
Bünyamin Albayrak
Dr. Fatih Kurt
Sedide Akbulut
Mustafa Çuhadar
Fatih Yıldız
Meryem Dalğıç
Muhammet Keleş

Kısa Film Yarışması Jüri
Emre Konuk
İsmail Güneş
Mahmut Fazıl Coşkun
Mesut Uçakan
Sedide Akbulut
Mustafa Çuhadar

Fotoğraf Yarışması Jüri
Fırat Yurdakul
Mehmet Öztürk
Ömer Şahin
Sedide Akbulut
Mustafa Çuhadar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir