Ulusal Kur’an-ı Kerim Kitabeti Hat Müsabakası Yarışması

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI
Kur’ân-ı Kerim Kitâbeti
Hat Musâbakası Şartnamesi
Diyanet İşleri Başkanlığımız mushaf yazmayı teşvik ve hat sanatına hizmet maksadıyla ulusal düzeyde
bir hat müsâbâkası düzenlemiştir. Yarışma şartnamesi ile ilgili hususlar şunlardır:
1) Metinler sülüs-nesih hattı, sûre başlıkları rikâ'(icaze) hattıyla yazılacaktır.
2) Yazılacak metin: Yûsuf Sûresi.
3) Sayfa düzeni;
a) Başta, ortada ve sonda olmak üzere üç kuşak sülüs ve kuşaklar arasında beş satır nesih hattı
ile yazılacaktır.( Ek-1)
b) Sülüs satır uzunluğu 209 mm, nesih satır uzunluğu 127,6 mm, ( Ek-1)
c) Sülüs satır aralığı 36 mm, nesih satır aralığı 1. satırlar 13 mm, diğerleri 20,28 mm, ( Ek-1)
d) Sülüs kalem ağzı 2,26 mm, nesih kalem ağzı 0,75 mm olacaktır. ( Ek-1)
4) Sûre başları için sayfanın başında bulunan kuşak kullanılacak, nesih yazı bölümünde 1. satırda
nesih besmeleyle başlanacaktır. Sûrenin sonu sayfanın neresine tesadüf ederse hattat dilediği
şekilde tamamlayabilecektir. (bkz. örnekler)
5) Yarışmaya katılacak eserler klasik hat sanatı kaidelerine uygun olacaktır.
6) Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde imza ve kimlik belirtici hiçbir işaret bulunmayacaktır.
7) Hatlar, siyah is mürekkebi ile âharlı kâğıda yazılacaktır. Kuşe veya benzeri beyaz ve âharsız
kâğıt kullanılmayacaktır.
8) Metinlerin yazılışında imlâ bakımından “Resm-i Osmânî”; ancak harekeleme olarak Diyanet
İşleri Başkanlığının mühürlediği mushaflarda kullanılan harekeleme sistemi esas alınacaktır.
9) İmla hatası olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Katılımcılar, yarışmadan sonra istemeleri halinde eserlerini geri alabileceklerdir.
11) Katılımcılar eserleriyle birlikte en geç 31.08.2018 tarihine kadar kimlik bilgilerini, posta
adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini
belirten özgeçmişlerini fotoğrafla birlikte imzalı olarak bir zarf içerisinde (Diyanet İşleri
Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı No: 147/A) adresine teslim edeceklerdir.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
1.15.000 TL.
2.13.000 TL
3.10.000 TL.
Ayrıca 4-5-6.’ya teşvik ödülü olarak 5.000’er TL verilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ:
-Yarışmanın ilanı: 15 Ocak 2018
-Eserlerin son kabul tarihi: 31 Ağustos 2018
-Jürinin toplanma tarihi: 06 Eylül 2018
– Sonuçların açıklanması ve ödül töreni: 30 Eylül 2018
YARIŞMA JURİSİ:
Hafız Osman ŞAHİN
Prof. Dr. Uğur DERMAN
Hasan ÇELEBİ
Hüseyin KUTLU
Mehmet ÖZÇAY
Davut BEKTAŞ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir