Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI
2017-2018
Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik politikalara destek veren Tarihi Kentler Birliği (TKB), bu değerlerin gelecek
kuşaklara aktarılmasını amaçlamaktadır. Sağlıklı bir koruma politikasının tarihsel mirası sosyal yaşama katması ve onunla
bütünleşmesi gerekmektedir. Tarihi Kentler Birliği bu bağlamda, kültürel birikim ve değerleri ile farklılaşan, yaşanabilir çevreler
yaratmayı kendisine temel bir ilke olarak ele almaktadır.
Bu sebepten dolayı, müzeciliğin ve müzelerin yaygınlaştırılması, kurulduğu tarihten bu yana Tarihi Kentler Birliği’nin temel eylem
alanlarından biri olmuştur. Taşınır ve taşınmaz kültür birikimimizin araştırılması, dokümante edilmesi, sergilenmesi ve kentli ile
buluşturulmasına yönelik olarak önemli bir işlevi yerine getiren müzeler, Tarihi Kentler Birliği bünyesinde teşvik edilir.
Tarihi Kentler Birliği;
• Müzeciliği ve müzeleri sevdirmeyi,
• Kentlerdeki müzelerin kalitesini arttırarak dünya standartlarının yakalanmasını,
• Koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirmeyi,
• Müzeler vasıtası ile kültürün ve sanatın korunmasını sağlamayı,
• Müzeler arası ortak çalışmayı teşvik etmeyi, amaçlar.
Tarihi Kentler Birliği bu amaçlar doğrultusunda, iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında
önder olma, koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş müzeler
arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla bir özendirme yarışması düzenlemektedir.

Yarışma Kategorisi
TKB Müze Özendirme yarışması 2018 yılı teması Kent ve
İhtisas Müzeleri (Kent Arşivleri, Sanayi, Tarım, Çocuk Müzeleri
vb.) olarak belirlenmiştir. Yarışma;
• Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelere ait,
• Yarışmanın duyurulduğu yıl itibari ile ziyaretçiye açık,
• Bütün Kent ve İhtisas Müzelerine açıktır.
Yarışma Takvimi
20 Aralık 2017……… Yarışmanın açıklanması
23 Mart 2018………. Yarışmaya son başvuru tarihi
19 Nisan 2018……… Juri değerlendirme toplantısı
Mayıs 2018………….. Ödüllerin açıklanması ve ödül töreni (TKB
Meclis Buluşması)
Yazışma ve Teslim Adresi
Ekte istenilen belgeler Tarihi Kentler Birliği Merkezi adresine
gönderilecektir.
Adres: EMİRGAN MH. EMİRGAN MEKTEBİ SK. NO:7 34467
ŞERİFLER YALISI, SARIYER / İSTANBUL
Tel: 0212 323 31 32 Faks: 0212 277 41 64
E-posta: info@tarihikentlerbirligi.org
İnternet Sitesi: www.tarihikentlerbirliği.org
Teknik Sorular için: alp.arisoy@cekulvakfi.org.tr
Ödüller
a) Yarışmaya katılan tüm belediyelere birer katılım ve teşekkür
belgesi verilecektir.
b) Aşağıdaki kategorilerde ödül verilecektir:
• Eğitim ve Etkinler Kategorisi
• Yayın, Araştırma ve Arşiv Kategorisi
• Sergileme ve Tasarım Kategorisi
c) Bütün kategorilerde başarılı ve bütüncül yaklaşımı ile diğer
müzelere örnek teşkil eden bir müzeye
Jüri Büyük Ödülü verilecektir.
d) Ayrıca jüri gerekli gördüğü taktirde teşvik ödülü verebilir.
Aranan Kriterler
Özendirme yarışmasında müzeler öncelikle; sergi alanı,
etkinlikler, süreç yönetimi, arşiv oluşturma ve araştırma yönleri
ile değerlendirilecektir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede
başvuran müzelerin aşağıdaki nitelikleri göz önünde
tutulacaktır:
Sergi Alanı
a) Sergileme alanının tasarımı, teşhir niteliği
b) Koleksiyonun yorumlanması, müze yapısı ve koleksiyon
arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu
c) Sergi alanındaki bilgilendirme sisteminin kurgusu ve tasarımı
d) Teşhir edilen eserlerin korunuyor olması
e) Müze içinde engelli erişimi
f) Tasarımda kullanılan teknolojiler
g) Müze mekânının kent ile ilişkisi, müzenin kente nasıl katkı
sağladığı
Eğitim ve Etkinlikler
a) Müzede çocuklara ve yetiştinlere yönelik yapılan eğitim
faaliyetleri
b) Müzede yıl içinde oluşturulmuş etkinlik takvimi
c) Müzede yapılan süreli sergiler
d) Müzede yapılan etkinliklerin kentin kültür yaşamına etkisi
e) Konferans, seminer mekânlarının niteliği
Süreç Yönetimi
a) Müzenin yönetim şeması
b) Müze çalışanlarına yönelik mesleki eğitim ve atölyeler
c) Müzedeki halkla ilişkiler ve ziyaretçi yönetimi
d) Tanıtım ve iletişim faaliyetleri
Araştırma, Arşiv ve Yayın
a) Müze yayınları
b) Müzede devam eden ve desteklenen araştırma projeleri
c) Müze arşivinin oluşturulma şekli
d) Yerel, ulusal ve uluslararası ortak projelere katılım

 

İSTENEN BELGELER

1) CD’ye yazılı olarak (soft copy)
a) Başvuru formu (bkz. Ek 1) (word doc. formatında)
b) Sergi ve hizmet alanlarının iç hacimlerinin tamamını gösteren fotoğraflar, müzenin dışarıdan çekilmiş fotoğrafları (fotoğraflar yüksek çözünürlüklü jpeg veya tiff formatında ve baskı kalitesinde olmalıdır)
c) Müzenin mimari planı (jpeg, pdf veya tiff formatında)
d) Müze tanıtım videosu (varsa)
e) Sergi paftası (bkz. Ek 2) (yüksek çözünürlüklü jpeg formatında max. 2 pafta)
2) Basılı olarak (hard copy)
a) Başvuru formu (bkz. Ek 1)
b) Sergi paftası (70 cm x 100 cm fotoblok üzerine basılı, max. 2 pafta)
c) Müzenin tanıtım kataloğu / broşürü
d) Müze yayınlarının özet bölümlerinin fotokopisi (varsa)
– Cd içeriği düzenli şekilde dosyalanacak olup, basılı materyal tek dosya halinde gönderilecektir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ek 1: Başvuru formu
Ek 2: Pafta taslağı
– Yarışma ile ilgili sorulanızı alp.arisoy@cekulvakfi.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bu yarışmanın içeriği ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanmıştır. © 2017 www.cekulvakfi.org.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir