Pony Resim Yarışması

 
 1. İşbu Yarışma Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. (“Hasbro Türkiye”) tarafından düzenlenmektedir.
 2. Yarışmaya 31 Mayıs 2014 tarihinden önce doğmuş, 4 yaşından büyük çocuklar (4 yaş dahil), 25 cm x 35 cm resim defteri ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
 3. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya vb.)
 4. Yarışmanın konusu; “My Little Ponu Filmi’ndeki En Sevdiğin Sahne” olarak belirlenmiştir.
 5. Her yarışmacı istediği sayıda resim ile yarışmaya katılabilir.
 6. Bu yarışma, T.C. sınırları içerisinde ikamet eden yarışmacılar için geçerlidir.
 7. Yarışmanın amacı, çocukların hayal güçleri, yaratıcılıkları ve el becerilerinin geliştirilmelerini sağlamak, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturarak, yeteneklerini sergileme imkânı vermektir.
 8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 9. Yarışmacılar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden tasarımlarla yarışmaya katılamazlar.
 10. Yarışmacılar, ancak veli ve kanuni temsilcilerinin bilgileri dahilinde yarışmaya katılabilirler. Hasbro Türkiye, yarışmacıların, velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan yarışmaya katılmalarından sorumlu tutulamaz.
 11. Yarışmaya katılım 2 Nisan 2018 – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 12. Yarışmaya katılım için gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, Hasbro My Little Pony marka yöneticilerinden oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır.
 13. Bir büyüğün yardımıyla yapıldığı tespit edilen veya bu şüpheyi uyandıran resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14. Yarışmada değerlendirme, yarışmacıların hayal güçleri, yaratıcılıkları, el becerileri ve kendilerini ifade ediş şekilleri göz önünde tutularak yapılacaktır.
 15. Hasbro Türkiye çalışanlarının ve yarışma ortaklarının çocukları ya da 3. dereceye kadar yakınları yarışmaya katılamazlar. Yarışma sonuçları 30 Mayıs 2017 tarihinden itibaren “www.ponyresimyarismasi.com” web sitesinde (“Site”) yayınlanacaktır. Dereceye giren yarışmacılarla; yarışmaya kaydolurken belirtmiş oldukları iletişim adresleri vasıtasıyla iletişime geçilecektir. 1 ay süreyle kendisine ulaşılamayan yarışmacıların ödül hakkı geçersiz kılınacaktır. Böyle bir durumda ödül hakkı bir sonraki yarışmacıya geçer. Her yarışmacı sadece 1 kez ödüle hak kazanabilir.
 16. 4-5 yaş, 6-7 yaş ve 8+ yaş grupları için (4 yaş dahil) ayrı ayrı değerlendirme yapılacak olup her yaş kategorisinde birinciler ve ilk üçe girenler seçilecektir. Yaş kategorileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
  1. 4-5 yaş grubu: 1 Haziran 2012 – 31 Mayıs 2014 arası doğumlular
  2. 6-7 yaş grubu: 1 Haziran 2010 – 31 Mayıs 2012 arası doğumlular
  3. 8+ yaş grubu: 31 Mayıs 2010 tarihinden önce doğanlar                                                                         
 17. Kategori birincileri IPad WIFI 32 GB (9.7 -inch), yarışmada ilk 3’e giren herkes My Little Pony ürünlerinden oluşan hediye paketi kazanacaktır. Hediye paketinin içerisinde Okul Çantası, Beslenme Çantası, Kalem Kutusu, Peluş Oyuncak, Kitap, Dergi, Çadır, Puzzle, Işıklı Figür, MLP Oyun Seti ve Paten yer alacaktır.                                                                            
 18. Kazananlara hediyeleri ödüllerinin ilanını takiben 1 ay içinde yarışmaya katılırken bildirdikleri adreslerine kargo ile postalanacaktır.
 19. Kategori birincilerinin ödüllerindeki KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
 20. Hediye Paketi kazanan yarışmacılara teslim için gerekli kargo ücreti Hasbro Türkiye tarafından karşılanacak olup, ödüller kazanan yarışmacıların bildireceği adrese teslim edilecektir. Teslimat yalnızca, kazanan yarışmacı tarafından bildirilen teslimatın yapılacağı kişilerin T.C. kimlik numaralı kimliğinin ibrazı ile gerçekleştirilecektir.
 21. Ürün kargodan teslim alınırken, ürünün doğru, sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek ve öyle teslim almak teslim alan kişinin sorumluluğundadır. Ürün teslim belgesi imzalandıktan sonra doğabilecek herhangi bir sorundan sadece kazanan yarışmacı sorumludur.
 22. Kazanılan hediyeyi teslim etmek için kullanılan aracı taşıyıcı firmadan (kargo şirketi) kaynaklanabilecek gecikmelerden Hasbro Türkiye sorumlu değildir.
 23. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez, para ile satılamaz, promosyon olarak verilemez ve/veya ödülün nakit ve/veya mal karşılığı talep edilemez.
 24. Hediye paketi içerisinde yer alan ürünler ile ilgili görsel ve tanıtımlarında yer alan resimleri ve özellikleri temsili olup, gerçek ürün ile resimdeki ürün arasında içerik, renk, boy, şekil, dikiş, baskı, nitelik ve benzeri fiziksel özelliklerde farklılık olabilir.
 25. Hasbro Türkiye, sebep bildirmeksizin ödülleri değiştirme hakkına sahiptir.
 26. Yarışmaya katılan resimler iade edilmez. Yarışmaya katılanlar; gönderdikleri resimlerin kendi isimleriyle birlikte www.hasbro.com.tr , www.ponydunyasi.com ve www.ponyresimyarismasi.com sitelerinde, TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür, görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, iletişim malzemesi, Hasbro ürün görsel, paket, ambalaj, oyuncak kutusu vb. mecralarda veya Hasbro Türkiye’nin uygun göreceği sair yer ve alanlarda bir zaman, yer ya da coğrafi kısıtlama olmaksızın bedelsiz olarak, her zaman, kısmen ya da tamamen kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar ve bu durumda Hasbro Türkiye’den herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 27. Veliler ve/veya kanuni temsilciler, yarışmaya katılan resimlerin, Hasbro Türkiye tarafından belirlenecek görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, ambalaj, kutu ve iletişim malzemesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve eşya üzerinde kullanılması ve www.hasbro.com.tr, www.ponydunyasi.com ve www.ponyresimyarismasi.com internet sitesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür görsel malzeme gibi görsel, işitsel ve basılı alanlarda yayınlanması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kiralama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletim hakları ile bu hakları üçüncü kişilere devretme hakkı ve her türlü surette münhasıran veya gayrimünhasıran kullandırtma hakkı da dahil olmak üzere tüm mali hakların, herhangi bir zaman, yer, sayı ve format sınırlaması olmaksızın, yarışmaya katılmak suretiyle bedelsiz olarak Hasbro Türkiye’ye devrettiğini kabul etmektedirler. Veliler ve/veya kanuni temsilciler ile ayrıca bir mali haklar devir sözleşmesi akdedilmemesi durumunda, işbu My Little Pony Resim Yarışması Şartnamesi mali haklar devir sözleşmesi olarak kabul edilecektir.
 28. Yarışmaya; www.ponyresimyarismasi.com’a yapılan resmin fotoğrafını yükleyerek veya Resmi aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta, elden teslim veya kargo teslimat şekillerinden biri vasıtasıyla ulaştırılmalıdır:
  1. Hasbro Türkiye Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No:51 Kat:2 Beylerbeyi – Istanbul
 29. Posta yoluyla iletilen resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacının; adı soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl olarak), velisinin/kanuni temsilcisinin adı soyadı, ev adresi, ili – coğrafi bölge bilgisi, telefon numaraları, veli/kanuni temsilcinin elektronik posta adresi açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan yarışmacıların resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bilgiler yalnızca katılımcının yaş kategorisi değerlendirmek ve kazananlarla iletişime geçmek amacıyla kullanılacak olup yarışma bitiminden 2 ay sonra kayıt ve depolama sistemlerinden silinecektir.
 30. Hasbro “Site”ye yüklenen resimlerin orijinallerini talep edebilir, bu durumda yarışmacılar orijinal resmi Hasbro Türkiye’ye göndermekle yükümlüdür. Herhangi bir resmin fiziki olarak teslim edilememesi durumunda Hasbro Türkiye, bu resmi değerlendirmeye dahil etmeyebilir. Söz konusu resmin dereceye girmesi üzerine fiziki teslimin talep edilmesi ve yarışmacı tarafından teslim edilememesi durumunda ise Hasbro, kazanmış olsalar bile dereceye giren kişilerin bu haklarını kaldırabilir ve/veya kazanılan hediyenin bir sonraki yarışmacıya geçmesi konusunda karar verebilir.
 31. Yarışmaya katılacak resimlerin veliler/kanuni temsilciler tarafından, katılımcı bilgilerini de içerecek şekilde en geç 31 Mayıs 2018 saat 23:59’a kadar yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile Hasbro Türkiye’ye ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen resimler yarışmaya dahil olmayacaktır. Gönderim sürecindeki aksaklıklar nedeniyle Hasbro Türkiye’ye (postanın/kargonun geç ulaşması, resmin postada/kargoda kaybolması gibi…) geç ulaşan veya hiç  ulaşmayan resimlerden dolayı Hasbro Türkiye hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 32. Yarışmacıların iletişim bilgilerini yanlış ve eksik vermelerinden kaynaklanan gecikmelerden, yaşanacak aksaklıklardan ve/veya sair sorunlardan Hasbro Türkiye sorumlu tutulamaz.
 33. Hasbro Türkiye her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın yarışmayı tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya yarışmanın koşullarını değiştirebilir. Yarışmanın ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde Hasbro Türkiye’ye karşı herhangi bir hak iddia edilemez.
 34. Yarışmaya katılan herkes www.ponyresimyarismasi.com adresinde yer alan My Little Pony Resim Yarışması Şartnamesini okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
 35. Detaylı bilgi için www.ponyresimyarismasi.com internet adresine başvurabilirsiniz.
 My Little Pony

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir