İyi Dersler Söför Amca Fotoğraf Yarışması

İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
İyi Dersler Şoför Amca Fotoğraf Yarışması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK
Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri iş birliğinde yürütülen İyi Dersler Şoför
Amca projesi kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmanın konusu, servis şoförlerinin yol
güzergahları üzerinde görüntüleyecekleri doğa, manzara, insan temalı fotoğrafları
toplumla buluşturmalarıdır. ​Yarışmanın amacıysa, taşımalı eğitimde görev yapan servis
şoförlerinin ülkemize ait doğal, coğrafi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm Türkiye
geneline tanıtmalarını ve kayıt altına almalarını sağlamaktır.
2. Yarışmanın Kapsamı
İyi Dersler Şoför Amca Fotoğraf Yarışması’na, projenin 2017-2018 döneminde
uygulandığı Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya,
Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illerinde proje kapsamında eğitim alan ve taşımalı eğitim
sisteminde görev alan servis şoförleri başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer
almayan servis şoförleri başvuru yapamayacak; yapsa dahi kabul edilmeyecektir.
3. Yarışma Bölümleri
Yarışma tek kategorili olup sayısal (dijital) fotoğraf dalındadır.
4. Yarışmaya Katılma Koşulları
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2. Eserlerin konusu, servis şoförlerinin yol güzergahları üzerinde görüntüleyecekleri doğa,
manzara ve insan temasıdır. ​Servis aracı da fotoğraf içerisinde yer alabilir ancak bu
durumda söz konusu servis aracının yönetmeliklerde belirtilen trafik güvenliği kurallarına
uygun olmasına seçici kurul tarafından dikkat edilecektir. Çekilen fotoğraf sürüş
esnasında çekilmemiş olmalıdır. Araç, yol ve can güvenliğini tehlikeye sokmayacak
şekilde, yol kenarında en uygun yere park edildikten ve park etme kuralları eksiksiz
olarak sağlandıktan sonra fotoğraf çekilmelidir.
4.3. Yarışmaya gönderilen fotoğraf cep telefonu ile çekilmiş olmalıdır. Fotoğraf makineleri
ile çekilen fotoğraflar haksız rekabet yaratacağından değerlendirme dışında tutulur.
4.4. Gönderilen fotoğraf yarışmaya katılan kişiye ait olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
tamamen veya kısmen kullanılmış olması kural ihlali sayılır ve değerlendirme dışına
alınır. Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır (manüple
edilmemiş, oynanmamış). Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.
4.5. Başka yarışmalara gönderilen eserler bu yarışmaya gönderilemez.
4.6. Her servis şoförü, yarışmaya en fazla bir eserle​ katılabilir. Birden fazla eser gönderilirse
ilk gönderilen eser dikkate alınacak, diğer eserler değerlendirme dışında tutulacaktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
4.7. Kural ihlali olduğu tespit edilirse, katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz ancak seçici kurul inisiyatif
kullanarak derecelerde değişiklik yapabilir.
4.8. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı
bırakılır.
5. Başvuru Şekli
Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak
www.iyiderslersoforamca.com/fotografyarismasi adresinden
yüklenecektir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce
üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar ve ardından
fotoğraflarını siteye yükleyeceklerdir.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde anilyildirim@benchmark.com.tr
adresinden Anıl Yıldırım ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa
sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
6. Diğer Hususlar
6.1. Yarışmada ödül alan fotoğraflar ve sergide yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif,
kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte proje paydaşlarına ait olacaktır.
6.2. Ödül alan eserler proje paydaşları tarafından kitap, reklam, broşür, sergi, web sayfası
ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
6.3. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir
telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.
6.4. Yarışmaya, yarışma web sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm
yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
6.5. Katılımcının eserinin aşağıdaki ihlallerde bulunduğu tespit edildiği taktirde söz
konusu eser değerlendirme dışında tutulacaktır;
-Yaşamı olumsuz yönde etkileyebilecek davranış/tutum içerme
-Trafik güvenliğini ihlal etme
-Irk, renk, ulusal ya da toplumsal köken, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet
kimliği, yaş, engellilik, mülkiyet, doğum, siyasal ya da diğer görüşlere dayalı olarak
veya benzer bir nedene dayanan ayrımcılık içerme.
-İhmal, istismar ve şiddet içerme
-Özel yaşama saygı ilkesinin ihlali
-Din ve vicdan özgürlüğünün ihlali
-Düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali
-Maddi kazanç sağlama amacının güdülmesi
6.6. Seçici kurul, kazanan ilk 3 eseri belirledikten sonra, 1 esere de mansiyon ödülü verme
hakkını saklı tutar.
6.7. Proje paydaşları, yarışma ile ilgili tarih ve şartname şartlarında gerekli gördüğünde
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
6.8. Seçici kurul tarafından alınan kararlar kesindir ve itiraz edilemez.
7. Değerlendirme
Değerlendirme, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri temsilcileri
ile güzel sanatlar dalında uzman bir akademisyen tarafından yapılır. Seçici kurul
değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır. Seçici kurul kararı kesindir, itiraz edilemez,
değiştirilemez.
8. Sonuçların Duyurulması
Kazanan eserlerin duyurusu, 25 Nisan 2018 tarihinden itibaren İyi Dersler Şoför Amca
projesinin internet sayfası olan www.iyiderslersoforamca.com üzerinden yapılacaktır.
9. Verilecek Ödüller
9.1. Birincilik Ödülü:​ Eser sahibine bir adet Samsung Galaxy C5 ​ (veya muadili) ve 1 adet
araç muayenesine uygun Trafik Seti​ verilecektir.
9.2. İkincilik Ödülü:​ Eser sahibine bir adet Samsung Galaxy S4 i9500 16GB cep telefonu
(veya muadili) ve 1 adet araç muayenesine uygun Trafik Seti​ verilecektir.
9.3. Üçüncülük Ödülü:​ Eser sahibine bir adet Samsung Galaxy J510 2016 Dual Sim cep
telefonu ​(veya muadili) ve 1 adet araç muayenesine uygun Trafik Seti​ verilecektir.
9.4. Seçici kurul herhangi bir esere mansiyon ödülü verme hakkına sahip olup, vermesi
halinde mansiyon ödülü 150 TL​ değerinde D&R​ hediye çekidir.
9.5. Ödüllerin tamamı, yarışma takvimi doğrultusunda ilgili kişilere teslim edilmek üzere, o
ilde proje kapsamında görevli formatörlere iletilecektir. Ödüller formatörler tarafından
dağıtılacaktır.
9.6. Gönderilen ödüllerin servis şoförlerine dağıtımı sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK ve Michelin
temsilcileri bulunabilir.
9.7. Kargo masrafları Michelin tarafından karşılanacaktır.
9.8. Michelin, haber vermeksizin ödül türlerinde ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma şartnamesinin yayınlanması: 3 Ocak 2018
Son başvuru tarihi: 30 Mart 2018
Seçici kurul değerlendirmesi: 2 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018
Sonuçların açıklanması: 14 Mayıs 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir