Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması

Katılım Şartları

1) Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilir (her yarışmacının bir kez katılma hakkı vardır).

2) Yazılacak mektuplar her yönüyle ‘özgün’ olmak zorundadır. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması gerekmektedir. Mektubun tamamı ya da bir bölümü herhangi bir basın-yayın organı veya mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış olmayacaktır.

3) Katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri eserlerin alıntı veya kopya olmadığına, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerine ilişkin ‘doğruluk beyanı’ ile yazdıkları mektupla ilgili her türlü haklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettiklerini ifade eden ‘muvafakatname’yi elektronik ortamda onaylamaları gerekmektedir. Onaylamayan adayların mektup yazmasına müsaade edilmeyecektir.

Gençlerden Geleceğe Mektup Cumhuriyetimizin 100. Yılını konu alan mektupların yazılabileceği yarışma Gençlerden Geleceğe Mektup 2023’ sloganıyla düzenlenmektedir.

Yarışma Takvimi
1) Yarışma başvuruları (mektup yazma işlemleri) 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
2) 10 Nisan 2018 tarihinde il sonuçları açıklanarak her kategorideki en iyi ilk üç mektup bu tarihe kadar İl Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
3) 30 Nisan 2018 tarihinde Genel Müdürlük Türkiye derecesi sonuçlarını açıklayacaktır.

Değerlendirme ve Komisyon
1) Yarışma kapsamında yazılan mektuplar önce her ilin kendisinin oluşturacağı mektup değerlendirme komisyonları tarafından incelenecektir. Her kategorideki en iyi 3 mektup belirlenerek en geç 10 Nisan 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğe resmi yazı ve etkinlikler@gsb.gov.tr adresine elektronik posta ile gönderilecektir.
2) İnceleme yapacak komisyon; edebiyat ve yazı alanında uzman akademisyen ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan edebiyat / Türkçe öğretmenlerinden kurulacak ve komisyonda en az 3 kişi görev yapacaktır. Komisyon görevlilerinin hepsi öğretmen ya da akademisyen olabileceği gibi her iki gruptan seçilen kişilerden de kurulabilecektir.
3) İller tarafından gönderilen mektupların nihai değerlendirilmesi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde alanında uzman kişilerden oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.
4) İllerde ve Genel Müdürlükte oluşturulan komisyonlar mektupları tablo-1’de yer alan kriterlere göre değerlendirecektir.

Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması
Değerlendirme Formu
Yarışma Amacının Özümsenmesi ve İçtenlik
Mektubun yarışma amacına uygun olup olmadığı, amacının doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı, yarışmacının duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ortaya koyup koymadığı %60         60 Puan
Dilbilgisi, Türkçeyi Kullanma ve Sadelik
Kelime hataları, anlatım bozukluğu, uygunsuz benzetme ve ifadelerin bulunup bulunmadığı ve yazının akıcı bir dille anlatılıp anlatılmadığı, mektup formatına uygun olup olmadığı, yarışma konusuyla ilgili gereksiz detay ve açıklamalara yer verilip verilmediği
%40     40 Puan
TOPLAM PUAN %100    100 Puan

İtirazlar
İllerde ve Genel Müdürlükte görev yapan değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz edilemez.

Yarışma Başvurusu
1) Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışmasına başvurular sadece elektronik ortam üzerinden yapılacaktır. Bu imkâna sahip olmayan kişiler ise yazdıkları mektupları gençlik merkezine teslim edecek veya gençlik merkezinde mektup yazacak ve mektuplar gençlik merkezi görevlileri tarafından sisteme yüklenecektir. Mektupların elden teslim alındığı durumlarda ise gençlik merkezi görevlileri, mektuba ait her türlü hakkın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiği anlamına gelen Muvafakatnameyi ıslak imza ile mektup sahiplerine (18 ve üzeri yaşta ise) veya velilerine (18 yaşından küçükse) imzalatacaktır.
2) Yarışmaya katılacaklar 15 Kasım tarihi itibariyle; http://formlar.gsb.gov.tr/genclerdengelecegemektup/ adresine girerek mektup yazabilecektir.

Özel Esaslar
1) Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.
2) Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
3) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
4) Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, argo veya küfür içerikli ifadelere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.
5) İller, mektup değerlendirme komisyonunda görev yapacak kişileri ve bilgilerini (adı-soyadı-mesleği-ünvanı-telefon numarası olacak şekilde) değerlendirme yapılmadan önce Genel Müdürlüğe gönderecektir. Komisyonun görev yapması için Genel Müdürlükten herhangi bir onay beklenmeyecektir. Ancak Genel Müdürlük uygun görmediği komisyon üyelerinin değiştirilmesi için talimat verebilecektir. Genel Müdürlük tarafından değiştirilmesi istenen komisyon üyelerinin yerine seçilen kişiler tekrar Genel Müdürlüğün onayına sunulacaktır.
6) İl komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonuçları komisyon üyeleri tarafından tutulan tutanak ile 15 Mart 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
7) Yarışmaya katılanlar ‘Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması’ uygulama talimatnamesinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.
8) Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Başvuru

‘Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması’na 13-29 yaş aralığındaki (14’ünden gün almış, 29 yaşını tamamlamamış) tüm gençler katılabilir.

Başvuru Sayfası: http://formlar.gsb.gov.tr/genclerdengelecegemektup/

Kategori
a) Yarışmada, Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümü olan 2023 yılını konu alan mektuplar yazılacaktır.
b) Yarışma;
• 13-17
• 18-21
• 22-29 yaş kategorilerinde düzenlenecektir.
Sonuçlar
Yarışmada ilde dereceye girenler 15 Mart 2018 tarihinde İl Müdürlüklerinin internet sitesinde açıklanacak olup Genel Müdürlüğün yapacağı nihai değerlendirmenin sonuçları ise 15 Nisan 2018 tarihinde www.gsb.gov.tr internet sitesi ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
Ödüller

1) Katıldığı ilde yapılan değerlendirmede ilk 3’e girme başarısı gösteren gençlere İl Müdürlükleri tarafından uygun görülen bir ödül verilecektir.

2) Genel Müdürlüğün yaptığı değerlendirmede tüm yaş kategorilerinde birinci olan gençlere yurt dışı ödülü verilecek olup tüm kategorilerde 2 ve 3. olan gençlere ise Genel Müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilecektir.

İletişim
http://www.gsb.gov.tr/
Telefon : 0312 596 60 00 | 444 0 472 (Çağrı Merkezi)Tayfun GÖZLÜGÖL: 6204
Ozan URUÇ: 6176

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir