Fethi Gemuhluoğlu Dostluk ve Vefa Deneme Yarışması

KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya Türkiye’de faaliyet gösterilen kamu ve
vakıf üniversitelerinde lisans ve ön lisans öğrenimi
gören 35 yaşını doldurmamış yükseköğretim
öğrencileri katılabilir.
2. Katılımcılar yarışmaya deneme türünde tek bir
eserle katılacaklardır.
3. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma takviminde
belirtilen başvuru tarihleri arasında her ilde
İl Koordinasyon Kuruluna teslim edilmek suretiyle
müracaat edeceklerdir.
4. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen eserinin telif
haklarının, eserin her ne şekilde olursa olsun yazılı,
işitsel veya görsel olarak yayımı halinde Genç
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’e ait olduğunu
peşinen kabul edilmiş sayılır. Yarışma düzenleyicileri
uygun gördüğü eserleri yayımlama hakkını
saklı tutar. Eserin kısmen ve/veya tamamen
yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir
ödemede bulunulmaz.
5. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname
esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmaya Katılacak
Eserlerde Aranacak Şartlar
1- Yarışmacı, eserini CD’ye Üniversite Adı ve
Denemenin Başlığı ve başvuranın adı-soyadı
yazılmış şekilde iletişim bilgileri (e-mail adresi,
gsm numarası) ile beraber PDF dosyası olarak
kaydedilmiş ve bir çıktısı ile teslim etmelidir.
2- Deneme, Times New Roman yazı karakterinde,
12 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olup, en
fazla 5 sayfa olmalıdır.
3- Deneme sahibinin adı, soyadı, adresi, üniversitesi
ve bölümü, e-posta adresi ve telefon numarası
mektubun altında ve CD’nin İçeriğinden belirtilmelidir.

4- Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas
alınacaktır.
5- Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış
ya da başka herhangi bir yarışmaya katılmış,
ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş
eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti
hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş
kabul edilecektir.
6- Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi
bir hak talep etmeyecektir.
7- Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya
zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye
alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
8- Yarışma şartlarına uymayan yazıların dereceye
girse bile iptali ve değişimi noktasındaki her hak
genel koordinasyon kurulu nezdinde saklıdır.

Yarışma Takvimi

13 Nisan 2018 – İl Koordinasyon Kuruluna İştirakçilerin
Deneme Eserlerini Son Teslim Tarihi
23 Nisan 2018 – İl Jürilerinin Üniversiteler Bazındaki
Değerlendirme Sonuçlarının İlan Edilmesi
23 Nisan 2018 – 23 Mayıs 2018 – İllerde Üniversite
Bazında Dereceye Girmiş Öğrencilere Ödül
Töreninin Yapılacağı Salon Programlarının Düzenlenmesi
23 Mayıs 2018 – Tarihinde Genel Jürinin Türkiye
Geneli ÜniverSiteler Bazındaki Değerlendirme

Sonuçlarının Açıklanması
23 Mayıs 2018 – 23 Haziran 2018 Tarihleri
Arasında Türkiye Geneli Üniversiteler Bazında
Dereceye Girmiş Öğrencilerin Ödül Töreninin Gala
Programının Tertip Edilmesi,
1 Temmuz 2018 – İller Bazında Dereceye Girmiş
Tüm Denemelerin Bir Kitap Haline Getirilerek Kalıcı
Bir Esere Dönüştürülmesi

Eserlerin Değerlendirilmesi
Aşağıda belirtilen yarışma takvimine göre son
başvuru tarihi olan 13 Nisan 2018’e kadar;
Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Kulüpleri,
Genç Memur-Sen İl Temsilcilikleri ve Eğitim
Bir-Sen üniversite şube başkanlıkları veya temsilcilikleri
aracılığıyla il koordinasyon kuruluna teslim
edilecek eserler konu ile ilgili akademisyen, yazar,
araştırmacı, uzman kişilerden oluşan jüri ekiplerince
değerlendirilecektir. Birden fazla üniversitenin
yer aldığı illerde de değerlendirmeyi aynı jüri
yapar. Eserler okunurken isimler kapatılacak ve her
mektuba kod numarası verilecektir.
Jüri üyeleri eserleri ayrı ayrı değerlendirecek ve
sonunda her jüri üyesinin verdiği puanlar toplanarak
aritmetik ortalaması alınacaktır. Puanlar verildikten
sonra isimler açılacak ve en yüksek puanı
alan eser, üniversite birincisi ilan edilecektir.
Üniversite birincisi ilan edildikten sonra sonuç
tutanağı düzenlenecek ve jüri üyeleri imzalandıktan
sonra ADEM Genel Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir.
*Yarışma üniversiteler arası olduğundan her
üniversitenin birincisi belirlenir. Akademik Düşünce
Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) ve Eğitim
Bir-Sen Üniversite temsilciliklerinin bulunmadığı,
gerek kamu üniversitelerinden gerekse vakıf
üniversitelerinden yarışmaya katılmak isteyen
üniversite öğrencileri eserlerini Genç Memur-Sen
İl Temsilciliklerine ulaştırarak yarışmaya iştirak
edebilirler.
* http://gencmemursen.org.tr/subeler-iletisim (Bu
linkten Genç Memur-Sen 81 İl temsilcisinin iletişim
bilgilerine ulaşabilirsiniz.)
Aynı yöntem belirlenmiş üniversite birincileri
arasından Türkiye genelinde dereceye girenlerin
belirlenmesinde de uygulanacaktır

Yarışmanın Hedefi

Türkiye genelinde bütün kamu ve vakıf üniversitelerinde
lisans ve ön lisans öğrencilerinin Fethi
Gemuhluoğlu’nun “Dostluk Üzerine” eserini
incelemelerini sağlayarak, üniversite gençliğimizin
medeniyet değerlerimiz ışığında bir dostluk
bilinci geliştirmesine vesile olmaktır. Ayrıca
“Dostluk ve Vefa” temasıyla, düzenlediğimiz
ödüllü deneme yaraşması ile gençliğimizin duygu
ve düşüncelerini yazıya aktarmalarını sağlayarak,
yerellerde ve Türkiye genelinde dereceye giren
denemeleri daha sonra ücretsiz dağıtılacak bir
kitap haline getirerek ölümsüz bir eser oluşturmaktır.
Bu vesile ile hedefimiz; medeniyet değerlerimizden
beslenmiş yeni dostluklar ve geleceğe
ışık tutacak yeni kaynaklar oluşturmaktır.

 

YARIŞMANIN AMACI

Mevcut dünya düzeni insanımızı birtakım hiyerarşik
ihtiyaçlar çerçevesine sıkıştırarak emperyalizmin
tahakkümü altına almaktadır. Hayatın her
alanını rekabetçi bir mantığa büründürerek varlığı-
nı ikame eden bu sistem, insanı bireyci davranmak
zorunda bırakan tüketim odaklı, manadan çok
maddeyle ayakta duran bir makineye dönüştürmektedir.
Bireyciliğin egemen olduğu günümüzde,
maddi bir getirisi olmayan herhangi bir şey gibi
“Dostluk” da gün geçtikçe mahiyetinden uzaklaşmaktadır.
Bizler de bireysel çıkarların insani
duyguların önüne geçtiği günümüz koşullarında
medeniyet değerlerimizi geleceğe taşımak istiyorsak,
dostluğa sahip çıkmalı onu basitleştirmekten
kaçınmalıyız. Bu anlamda nevi şahsına münhasır
aydınlarımızdan biri olan Fethi Gemuhluoğlu,
“Dostluk” konusunda medeniyet değerlerimiz
ekseninde bir perspektif çizmektedir. Bizlerde bu
perspektiften hareketle üniversite öğrencilerine
yönelik ““Fethi Gemuhluoğlu Anısına “Dostluk ve
Vefa” Temalı Üniversiteler Arası Deneme Yarışması”
düzenleyerek faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Bu çalışmayla amacımız; mevcut düzenin doğrudan
muhatapları, deyim yerindeyse mağdurları
olan üniversite gençliğimizi, medeniyet değerlerimiz
ışığında müstesna bir alternatif oluşturan
üstadımızla buluşturarak, modern dönemin bunalımlarından
kurtaracak doktrinleri benimsemelerini
sağlamaktır. 

Yarışmanın Konusu
Fethi Gemuhluoğlu’nun 22 Kasım 1975 tarihinde
bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaş-
mış, irticalen yapılmış bir konuşma metni olan
“Dostluk Üzerine” adlı eserinin ve eserde işlenen
görüş ve fikirlerin, dostluk ve vefa kavramları
ekseninde incelenmesi, yarışmanın konusunu
oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir