21. Fizy Müzik Yarışması

(Bazı İller İçin Geç Kaldık Ancak Yinede Yayınlamak İstedik. Başarılar Dileriz)

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARINDAN FİZY TARAFINDAN, GELECEĞİN STARLARINI KEŞFETMEK İÇİN DÜZENLENEN 21. LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI’NDA GERİ SAYIM SÜRÜYOR. (İHA/İSTANBUL-İHA)
21. TÜRKİYE LİSELER ARASI MÜZİK
YARIŞMASI
ŞARTNAME

BU ŞARTNAME, TÜM SAYFALARI PARAFLANIP,
İMZALANDIKTAN SONRA (TOPLAM 10 SAYFA VE 3 EK),
ORGANİZASYONA, YARIŞACAK EKİBİN TEMSİLCİSİ
TARAFINDAN, ELDEN TESLİM EDİLECEKTİR. ELEME
MERKEZLERİ OLAN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DIŞINDAKİ
İLLERDEN KATILACAK OLAN YARIŞMACI EKİPLER,
BAŞVURULARI, EK-3’TE BELİRTİLEN TARİHLERE KADAR
KARGO İLE CEMİL TOPUZLU CADDESİ İŞ BANKASI BLOKLARI
A/3 34726 KADIKÖY – İSTANBUL ADRESİNE
GÖNDERECEKLERDİR. İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEK
OLAN TARİHLERE AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMESİ
GEREKMEKTEDİR.
FAKSLA GÖNDERİLEN ŞARTNAMELER
KABUL EDİLMEYECEKTİR.

fizy 21. TÜRKİYE LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI
ŞARTNAME

1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sınırları içinde yer alan tüm
ortaöğretim kurumlarına açıktır.

2. Her okul tek bir ekiple yarışacaktır. Eleman eksikliği nedeniyle sorun
yaşanması halinde, yarışmada en fazla 2 veya 3 farklı lise, tek bir ekiple ve
tek bir şarkıyla ortak temsil edilebilir. Bu tip ortak katılımlarda, tüm lise
yönetimlerinin ayrı ayrı onayı gerekmektedir. Performans sırasında tüm
liselerin adı anons edilecek ve ödül kazanma durumunda, nakit ödül
yarışmacı öğrenciler arasında paylaştırılırken, her liseye plaketleri ayrı
ayrı iletilecektir.

3. Yarışmacılar adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Kayıtlı
olduğu okulda dil sınıfı (veya benzeri) açılamadığı için başka okula
devam eden öğrenciler, devam ettikleri okulun ekibinde yer alabilirler.
Bu öğrencilerin durumu, devam ettikleri okulun idaresi tarafından yazılı
olarak belgelenmelidir.

4. Yarışma duyuruları Ocak 2018’de başlayacak, tüm okullara resmi davet
yazısı gidecektir.

5. Yarışma ile ilgili yapılacak çalışmaları içeren “Çalışma Takvimi”
organizasyon tarafından düzenlenecek ve yarışmanın resmi internet sitesi
üzerinden duyurulacaktır

6. Yarışmanın resmi internet sitesi www.liselerarasimuzikyarismasi.com
dur. Yarışma ile ilgili tüm bilgi, bu adreste yer alıp, takip edilebilecektir.

7. Yarışmanın eleme tarihleri ve illeri Ek-1’de yer almaktadır. Ayrıca resmi
internet sayfası üzerinden de duyurulacaktır.

8. Yarışma ile ilgili evrakların illere göre teslim günleri EK-3’te yer
almaktadır.

9. Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat
edilecektir.

10.Yarışmaya katılım gönüllülük esasıyla olduğundan, okullarla da mutabık
kalındığı üzere, yarışmacı öğrenciler, ailelerinden aldıkları izin
belgeleriyle, öğrencisi oldukları okulun müdürlerinin izniyle,
öğretmenlerin gözetiminde yarışma alanına geleceklerdir.

11.Müzik alanında profesyonel eğitim veren okullar (Güzel Sanatlar Liseleri)
yarışmacı oldukları takdirde, eşitlik ilkelerini korumak amacı ile kendi
aralarında ayrıca değerlendirilebilirler. Bu konuda nihai karar,
profesyonel jüri tarafından, finalde performanslar izlendikten sonra
verilecektir.

12.Yarışma; icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı ve
enstrüman dallarında yapılacaktır. Yarışma, eleme ve final olmak üzere iki
aşamada gerçekleştirilecek, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki elemelerde
başarılı olan okullar, 28 Nisan 2018’de, İstanbul’daki finalde yarışma
hakkını elde edecektir.

13.Eserler, çok sesli müzik anlayışının ışığı altında hazırlanacaktır. Ülkemizde
ve dünyada geçerli, çok sesli olmak kaydı ile tüm müzik türleri (Rock, Pop,
Türk Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal, Funky vs.)
yarışmada yer alabilir. Hedef, hangi türde olursa olsun, yarışma şarkısının
en iyi şekilde icra edilmesidir.

14.En başarılı seçilecek şarkının, bilinen bir grubun ya da sanatçının, daha
önce yayınlanmış, popüler bir şarkısı olması gerekmektedir.
Seslendirilecek şarkı yerli ya da yabancı olabilir. Dil kısıtlaması yoktur.
Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça da seçilebilir. Tür
kısıtlaması yoktur. Şarkı, orijinaline sadık kalınarak seslendirilecektir.

15.Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı
olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz
ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler,
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve
katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer
alacaklardır.

16.Her eser için sahnede seslendirme süresinin maksimum 4 dakika olması
önerilmektedir. Bu sürenin üstüne çıkan performanslardan, 100 puan
üstünden yapılan jüri değerlendirmesinde, 15 puan düşülecektir.

17.Topluluklar 3 kişiden az ve 8 kişiden çok olmayacaktır.

18.Finale kalan ekipler, finalde, elemeler sırasında seslendirdikleri şarkıyla
yarışacaklardır. Yarışma şarkısı değiştirilemez. Sahnede farklı bir şarkı
seslendiren ekipler diskalifiye olacaktır.

19.Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı, kostüm ve
içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi,
gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluk kendilerine ve
dolayısıyla okullarına aittir. Organizasyon, kendi bilgisi dışında
gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiçbir şekilde paylaşmaz;
ancak müdahale etme yetkisini kendinde saklı tutar.

20.Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi, organizasyonun
belirleyeceği, profesyonellerden oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Seçici
Kurulun kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar
tarafından kabul edilmiştir.

21.Öğrenciler, ailelerinden, yarışmaya katılabileceklerine ilişkin izin belgeleri
alacaklardır.

22.Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda
doğabilecek aksiliklerden organizasyon sorumlu olmayacağı gibi,
organizasyon, bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye
etme hakkına sahiptir.

23.Başvuru günü organizasyon merkezine getirilmesi gereken belgeler;
• Başvuru formu
• Okul yönetimince imzalanmış ve her sayfası onaylanmış
(paraflanmış) şartname
• Fotoğraflı öğrenci belgeleri
• Yarışmacı ekiplerin toplu olarak çekilmiş ,“jpeg” formatında bir
resminin ve her yarışmacının “jpeg” formatında vesikalık resminin
yer aldığı CD
• Ailelerin izin belgeleri
• Yarışmada icra edilecek şarkının, bilgisayarda yazılmış şarkı sözleri

24.Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını,
hiçbir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve
paylaşma hakkına sahiptir.

25.Organizasyon, başvuru formları aracılığıyla iletilen datayı, hiçbir izne tabi
olmadan kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.

26.Topluluklar, tüm enstrümanlarını kendileri getireceklerdir. Yarışmanın ses
düzeni, davul ve enstrüman amplifikatörleri organizasyon tarafından
temin edilecektir. Aynı ses düzeni bütün topluluklar tarafından
kullanılacaktır.

27.Aşağıda listesi ve özellikleri bulunan teknik teçhizat, organizasyon
tarafından temin edilecek ve tüm okulların kullanımına açık
olacaktır.

28.Ses ve ışık düzeni organizasyon tarafından kurulacağı için, hiçbir topluluk,
teknisyen, menajer, organizatör ve benzeri adlarla, öğrenci de olsa
eleman getiremez.

29.Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler, öğrencileriyle sahneye
çıkamaz, eşitsizlik yaratacağından dolayı kendileri ses kontrolü yapmayı
talep edemezler.

30.“Soundcheck”, yarışmanın yapılacağı alanlarda, daha sonra açıklanacak
tarih ve saatlerde gerçekleşecektir. Kendilerine bildirilen saatlerde
sahnede yer almayan topluluklar “soundcheck” yapamayacaktır.
“Soundcheck”, ses kontrolü olup, süresi kısıtlıdır; prova anlamı
taşımamaktadır.
Ankara ve İzmir Sahne Ekipmanları
2 adet Marshall JCM2000 TSL100 Gitar Kafa
Amfi + Foot Switch
2 adet Marshall 1960 Lead 4×12 Kabin
2 adet Tekli Klavye Standı
Randall RB200X 4×10 Combo Bass Amfisi
Roland Juno-G Klavye
Kawaii ES100 Dijital Piyano
Yamaha Maple Custom Absolute Davul Seti
Tabure, Twin Pedal ve Ziller
İstanbul Sahne Ekipmanları
1 adet Marshall JCM 2000 TSL 601 Amfi
3 adet Marshall MG 100 DFX Amfi
Roland Juno D Synthesizer Klavye
Yamaha DGX 650 Dijital Piyano
Yamaha Portable Grand NP 30 Piyano
Meinl Konga Seti ve Meinl Bongo Seti
Yamaha Maple Custom Absolute Davul Seti
Tabure, Twin Pedal ve Ziller

31.Soundcheck tarihleri yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden
duyurulacaktır.

32.Elemelerde ve finalde organizasyon tarafından belirlenen çıkış sırası
kesindir ve değiştirilemez. Çıkış sırası konusunda özel talepleri olan
okulların, bu taleplerini yarışacakları tarihten en geç 1 hafta öncesinde
organizasyona, nedenleri ile birlikte, yazılı olarak bildirmeleri
gerekmektedir. Organizasyon, sıralama konusunda son kararı verme
hakkını kendinde saklı tutar. Belirtilen sırada yarışmayan okul diskalifiye
edilmiş sayılır.

33.Topluluklar, yarışma sırasında akort adı altında sahneyi kesinlikle işgal
etmeyecekler ve zaman kaybına neden olmayacaklardır.

34.Ekiplerin sahne üstündeki gösterileri, sahne kıyafetleri Türk Milli
Eğitimi’nin genel amaçlarına ve ilkelerine, yönetmeliklere uygun
olacaktır.

35.Yarışmada okullarını temsil edecek olan ekiplerin ve ekipte yer alan
öğrencilerin, 2017-2018 öğretim yılında, liselerarası başka bir ulusal
yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Lokal yapılan tüm
yarışmalar bunun dışındadır.

36.Eleme sonuçları 18 Nisan 2018 Çarşamba günü resmi internet sitesinde
açıklanacak, organizasyon merkezi, finale kalan okullarla telefon ve faks
aracılığıyla irtibata geçerek, final için resmi davet mektubu gönderecektir.

37.Yarışmanın büyük finali, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İstanbul’da
gerçekleşecektir.

38.Finalde yarışmaya hak kazanan, İstanbul dışındaki okulların ekiplerinin,
İstanbul’a gidiş-dönüş yol masrafları ve İstanbul’daki konaklamaları,
organizasyon tarafından karşılanacaktır.

39.fizy mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan video oylamasında, finale
kalacak olan okulun belirlenmesinde, internet üstünden verilen oylar ve
jüri oyları, birlikte değerlendirilecektir.

40.Nakit Para Ödülleri:
Yarışmanın “İcra” dalında ilk üçe giren gruplar için:
1.lik ödülü: 10.000 TL
2.lik ödülü: 7.500 TL
3.lük ödülü: 5.000 TL
Orkestra / Sahne Performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için:
1.lik ödülü: 6.000 TL
2.lik ödülü: 4.000 TL
3.lük ödülü: 2.000 TL
Kız Solist / Erkek Solist / Enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar
için:
1.lik ödülü: 3.000 TL
2.lik ödülü: 2.000 TL
3.lük ödülü: 1.000 TL

41.Para ödülleri, kazanan ekibin öğrencileri arasında eşit olarak
dağıtılacaktır. Bireysel dalda (Kız Solist / Erkek Solist / Enstrüman) ödül
kazanan öğrenciler ise tek kişi olarak ödüllerini alacaklardır.

Para ödülleri 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında, okul yönetimi tarafından verilen

banka hesaplarına gönderilecektir.

42.Sponsor bir üniversite olduğu takdirde, üniversiteden karşılıksız eğitim
bursu veya farklı bir ödül kazanan öğrenciler, üniversitenin her türlü
tanıtım çalışmasında yer almayı taahhüt ederler. Bu şarta uymayan
öğrencilerin ödülü iptal edilir.

43.Tüm dallarda, dereceye giren okullara “plaket” verilecektir.

44.Organizasyon, yarışma yeri ve tarihlerinde, ödüllerde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

45.Soundcheck ve yarışma girişinde fotoğraflı kimlik gösterilmesi
zorunludur.

46.Sadece yarışmacı öğrenciler ve kendilerinden sorumlu 2 öğretmen
görevli kartı alacaktır.

47.Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin başında, okul idaresi
tarafından görevlendirilmiş iki öğretmenin bulunması önerilmektedir. Bu
öğretmenlerin isimlerinin, etkinlik gününden en az 3 gün önce, yazılı
olarak, faksla organizasyona bildirilmesi gerekmektedir.

48.Yarışmada güvenlik, özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacaktır.

49.Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların
performansını etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır.
Bu konuyla ilgili olarak yarışmacılar ve okul temsilcileri gerekli uyarıları
yapmakla sorumludur. Yarışma alanlarına girişte uyulması gereken
kurallar, bir liste olarak yetkili öğretmenlere yarışma öncesinde teslim
edilecektir. Alan içinde tehlike yaratabilecek her türlü delici, kesici, yanıcı,
patlayıcı madde, güvenlik tarafından toplanacağından, seyircilerin bu
konuda okul tarafından uyarılması ve yarışma alanına bu kurallara uygun
olarak gelmesi gerekmektedir. Güvenlik nedeniyle alınan bu önlemlere
tüm katılımcılar uymak zorundadır.
50.Kadroları, Halk Eğitim Merkezi’nde olup, liselerde görevlendirilen müzik
öğretmenleri, yarışmaya, görevlendirildikleri lisenin ekibinin öğretmeni
olarak katılabilir.

EK-1
İLLERİN ELEME MERKEZLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ankara İstanbul İzmir
1 Adana Giresun Sinop Bursa Afyon
2 Adıyaman Gümüşhane Sivas Edirne Antalya
3 Ağrı Hakkari Şanlıurfa Kırklareli Aydın
4 Aksaray Hatay Şırnak Kocaeli Balıkesir
5 Amasya Iğdır Tokat Sakarya Bilecik
6 Ardahan K.Maraş Trabzon Tekirdağ Burdur
7 Artvin Karabük Tunceli Yalova Çanakkale
8 Bartın Kars Van KKTC Denizli
9 Batman Kastamonu Yozgat Isparta
10 Bayburt Kayseri Zonguldak Karaman
11 Bingöl Kırıkkale KKTC Kilis
12 Bitlis Kırşehir Konya
13 Bolu Malatya Kütahya
14 Çankırı Mersin Manisa
15 Çorum Muş Mardin
16 Diyarbakır Nevşehir Muğla
17 Düzce Niğde Uşak
18 Elazığ Ordu KKTC
19 Erzincan Osmaniye
20 Erzurum Rize
21 Eskişehir Samsun
22 Gaziantep Siirt

EK-2
TARİHLER VE MEKANLAR:
ELEMELER
İSTANBUL : 23-24 Mart 2018
Yer : Bostancı Gösteri Merkezi
ANKARA : 30 Mart 2018
Yer : MEB Şura Salonu
İZMİR : 6-7 Nisan 2018
Yer : İzmir Arena
FİNAL
İSTANBUL: 28 NİSAN 2018 CUMARTESİ
NOT : Organizasyon, yarışma tarihi ve yerlerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Güncel
bilgiler www.liselerarasimuzikyarismasi.com
adresinde yayınlanacaktır.

EK-3
EVRAK TESLİM TARİHLERİ
Başvuru formu, illere göre farklılık gösteren aşağıda belirtilen tarihlerde,
organizasyona elden teslim edilecektir.
İSTANBUL İL SINIRLARI İÇİNDEKİ OKULLAR:
3-4 MART 2018 CUMARTESİ – PAZAR, SAAT: 11:00 – 18:00
(END Productions Ofisi )
ANKARA İL SINIRLARI İÇİNDEKİ OKULLAR:
10 MART 2018 CUMARTESİ, SAAT: 11:00– 18:00
( MEB Şura Salonu )
İZMİR İL SINIRLARI İÇİNDEKİ OKULLAR:
17 MART 2018 CUMARTESİ, SAAT: 11:00 – 18:00
( İzmir Arena )
Elemelerin yapılacağı merkezler dışından katılacak olan okullar,
başvurularını, en geç aşağıda belirtilen tarihlerde organizasyon merkezinde
olacak şekilde, eksiksiz olarak, kargo ile ileteceklerdir. Bağlı oldukları eleme
merkezi EK-1’de belirtilmektedir.
İSTANBUL’DA YARIŞACAK (İSTANBUL DIŞINDAKİ) İLLER: 5 MART 2018 PAZARTESİ
ANKARA’DA YARIŞACAK (ANKARA DIŞINDAKİ) İLLER: 12 MART 2018 PAZARTESİ
İZMİR’DE YARIŞACAK (İZMİR DIŞINDAKİ) İLLER: 19 MART 2018 PAZARTESİ

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARINDAN FİZY TARAFINDAN, GELECEĞİN STARLARINI KEŞFETMEK İÇİN DÜZENLENEN 21. LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI’NDA GERİ SAYIM SÜRÜYOR. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir