15 TEMMUZ ROMAN YARIŞMASI

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim
durumu ne olursa olsun şartname koşullarına uyan herkes
katılabilir.
2. Yarışmaya Bahçelievler Belediyesi çalışanları, seçici
kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

A. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
1. Yarışma dili Türkçedir ve yarışma konusu 15 Temmuz
olarak belirlenmiştir.
2. Yarışma yetişkinlere yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen
yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak
üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Eserler özgün olacak, herhangi bir eseri çağrıştırmayacak,
bir eserden kopya bulundurmayacaktır.
5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler
değerlendirme dışı tutulacaktır.
6. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra
belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %50 fazlasıyla iade
etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul
etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü
kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
7. Ödül almadığı halde katılan bir eserin özgün olmadığı
belirlenirse yazarı, Bahçelievler Belediyesi’nin uğramış
olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
8. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri
taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst,
alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek
şekilde hazırlanacaktır.
b) Eser, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto,
1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
c) Eser, 7 kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak,
ayrıca CD’ye kaydedilecektir. 7 kopya ve 1
adet CD kaydı 8 ayrı zarfa konacak, 8 ayrı zarf ise tek bir
zarfın içine konarak gönderilecektir.
d) Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve
bir adet CD kaydına, belirlediği rumuzu verecektir.
Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden,
en fazla 7 karakterden oluşacak şekilde belirlenebilir.

 

B. ESERLERİN TESLİMİ
1. Eserin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde,
yazarın kimliğine ilişkin A bölümü 8. madde (d)
bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret
bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında
yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu
ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu
ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine
koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz ve eserin
adı yazılacaktır.
3. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 7 kopya, bir adet CD
kaydı ve B bölümü 2. Maddede belirtilen zarf ile birlikte
teslim edilir.
4. Eser, 30 Nisan 2018 saat 17:00’ye kadar Bahçelievler
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şirinevler
Mah. Barbaros Cad. No: 9 Bahçelievler / İstanbul adresine
Dilek Taştan veya Hülya Çayır adına iadeli taahhütlü
posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle
kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser
değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

 

C. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk
açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser
kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile
ilgili herhangi bir bilgi olursa, eser değerlendirmeye
girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi
sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden
puanlanır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip
bir sıralama yapılır.
3. Seçici kurul, incelemelerini 2018 yılı Temmuz ayının
ilk haftasında tamamlar.

 

D. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ve ÖDÜLLER
1. Sonuçlar, 2018 yılı Temmuz ayının ilk haftasında
www.15temmuzromani.com sitesinden ilan edilir.
2. Ödül töreni 15 Temmuz haftasında İstanbul’da yapılacaktır.

3. Bahçelievler Belediyesi 15 Temmuz Roman Yarışması
ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.


ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 50.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 35.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 20.000 TL
MANSİYON ÖDÜLÜ 10.000 TL

SEÇİCİ KURUL
Abdullah Uçman
Ahmet Tezcan
Cemal Şakar
Doğan Hızlan
Durali Yılmaz
Sibel Eraslan
Zekeriya Yıldız

E. ESERLERİN YAYIMLANMASI
1. Yarışmada ödüle layık görülen eserlerin tüm yayın
hakları (sinema, televizyon, tiyatro, kitap, e-kitap, sesli
kitap) 5 yıl süreyle Bahçelievler Belediyesi’ne ait olacaktır.
Beş yıl sonunda yazarı tarafından tekrar yayımı yapılacak
eserlerde Bahçelievler Belediyesi 15 Temmuz Roman
Yarışması derecesini ifade eden bir ibare ile yayınlanabilir.
2. Yarışmada ödül alan eserler Bahçelievler Belediyesi
tarafından yayınlanacaktır.
3. Yayınlanan eserlerin yayın aşamasında yazarla görü-
şülerek editoryal bir çalışma yapılacaktır.

İLETİŞİM

Bahçelievler Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres : Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler / İSTANBUL
Telefon : 0212 484 38 21
E-mail : bilgi@15temmuzromani.com

Not: 
Gönderilerinizi yukarıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla ve kargo ile yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir